Övrigt

Oljeseparering

För att förlänga badlivslängd, vilket medför bättre ekonomi, bör olja avskiljas ur processtegen. MetallChemie AB erbjuder en rad olika system för detta ändamål. Läs mer om oljeseparering.

Doserutrustning

Genom att använda doserutrustning för olika kemikalier / produkter erhålls en jämnare kvalité och enklare underhåll. Oavsett applikation så har vi dosersystem för Er. Läs mer om doserutrustning.

Analysutrustning

Analys av de olika processerna ska ske regelbundet och för detta ändamål erbjuder vi ett flertal olika analysutrustningar. Läs mer om analysutrustning.

Filter och filtrerutrustning

I vår strävan att förbättra våra kunders miljö och processekonomi tillhandahåller vi olika typer av filter och filtreringssystem.Läs mer om filter och filterutrustning.

Tvättmaskiner

I vår profession kommer vi mycket i kontakt med olika tvättmaskinstillverkare. Vi samarbetar alltid med tillverkaren av tvättmaskinen för att på så sätt hjälpa Er att välja rätt. Dessutom kan vi erbjuda mindre tvättutrustningar från ledande tillverkare.Läs mer om tvättmaskinger för industrin.