Om Metallchemie

undefined

Samtliga medarbetare på MetallChemie AB har lång erfarenhet av det som idag är vår affärsidé; att utveckla, låta tillverka, marknadsföra och sälja system för industriell rengöring, metallbearbetning och ytbehandling åt den tillverkande industrin i Sverige.

I vår strävan att vara en komplett leverantör innehar vi en exklusiv agentur och ett mycket nära samarbete med en av världens största tillverkare av processkemikalier; Henkel Surface Technologies Nordic AB vars Sverigekontor ligger i Stockholm. Applikationstester och analyser av våra kunders processer sker i Stockholm & Düsseldorf, på mycket välutrustade laboratorium.

För att en kunna vara en fulländad leverantör och erbjuda en komplett värdekedja är våra produkter anpassade för varandra i smarta helhetslösningar. Vidare tar vi tillsammans med kunden ett gemensamt ansvar för hela processen, från utveckling till slutprodukt. För oss betyder detta att vi även kan leverera flera typer av reningsanläggningar, analyskemikalier och övrig kringutrustning.

Våra kunder får den bästa supporten på marknaden