Rengöring

Vad ska jag använda för rengöringsmedel?

Val av medel Känsliga metaller Olja / Fett Fastbränd sot / glödskal Få tvättsteg (1-2 st) Inbyggt korr. skydd
Sura (låg pH)     X    
Neutrala eller lågalkaliska X (X)   X X
Alkaliska (hög pH) (X) X   (X) (X)

 

  Krav på saltfritt Polermedel Betning  Rost / Oxider Tvätt innan efterföljande ytbehandling
Sura (låg pH)     X X  
Neutrala eller lågalkaliska X (X)     (X)
Alkaliska (hög pH)   X     X

Sur rengöring

För bortagning av oxider, rost eller kalkrester, erbjuder Henkel Surface Technologies ett 
komplett sortiment av sura rengöringsprodukter för de flesta metaller. Hit räknas även produkter för betning. Läs mer om sur rengöring.

Neutral rengöring

Neutrala rengöringsmedel är anpassande för känsliga ytor av stål, gjutjärn, järn och lättmetall. 
De gör det möjligt att ha både rengörande och korrosionskyddande egenskaper i ett steg. Dessutom är produkterna väl lämpade för snabb oljeavskiljning ur tvättbaden. Detta innebär lång badlivslängd. Våra produkter är anpassade för applikationer som kräver såväl höga som låga temperaturer och används både som 1-komponent och 2-komponents produkter. Läs mer om neutral rengöring.

Alkalisk rengöring

Henkel Surface Technologies har ett av världens bredaste sortiment av alkaliska rengöringsmedel. Alkaliska rengöringsmedel används för avlägsnande av olja, fett, oxider, pigment och polerpasta. Produkterna finns tillgängliga antingen som pulver eller i flytande form och används för samtliga metaller och flera plastmaterial. Henkel Surface Technologies rengöringsmedel kan användas i dopp- och sprayprocesser och finns för olika temperaturintervaller. Även här används 1- eller 2-komponents alkaliska rengöringsmedel. Läs mer om alkalisk rengöring.

Temporära korrosionsskydd

Vi erbjuder oljefria produkter som används separat eller i kombination med befintliga 
avfettningsmedel för att förebygga korrosion mellan och under tillverkningsprocesser och för att erhålla ett temporärt korrosionsskydd för lagring. Läs mer om temporära korrosionsskydd.

Övrigt

Hit räknas inhibitorer och additiv såsom oljespräckande produkter, skumdämpare och tillsatsmedel för att skydda mot oönskat angrepp på material. Under denna rubrik hamnar även additiv för olika processer. Läs mer om övriga tjänster inom rengöring.