Bonderite®

 

Bonderite NT-1undefined

-Vad är Bonderite® NT-1?

Bonderite® NT-1 är en flour-zirkonium baserad förbehandlingsprocess som bygger ett nanokeramiskt skikt på rena metallytor. Processen är s.k. multimetall, vilket innebär att den bygger skikt på ett flertal material såsom järn, aluminium och zink. Produkten innehåller inga giftiga tungmetaller, är fri från fosfater samt fri från organiska lösningsmedel.

- Hur används Bonderite® NT-1?

Bonderite® NT-1 är en ersättare av förbehandling med järnfosfat och i vissa fall även zinkfosfatering. Metallchemie AB har goda erfarenheter av att ersätta såväl järnfosfatering som zinkfosfatering med Bonderite® NT-1. Uppbyggnaden av förbehandlingsanläggningen och underhåll av densamma är enkelt och lätthanterligt med Bonderite® NT-1.

undefined   

 Två principskisser på uppbyggnaden en Bonderite® NT-1 förbehandlingsanläggning.

 - Varför Bonderite® NT-1?

Det finns ett flertal mycket goda argument att byta ut en befintlig fosfateringsprocess eller välja att starta sin nya förbehandlingsanläggning med Bonderite® NT-1. Processen innebär ekonomiska besparingar, förbättrade korrosions- och vidhäftningsresultat och miljövinster.

 undefined

Faktiskt kundfall, genom att byta ut befintlig järnfosfatering mot Bonderite NT-1 kunde besparingar på 20 % erhållas i förbehandlingsanläggningen. 

Vill du veta mer om Bonderite® NT-1? Kontakta oss eller ladda hem mer produktionformation.

 

Nyhet! Bonderite CC 41/42

Bonderite®-sortimentet utökas kontinuerligt och de senaste produkterna har testats en längre tid hos utvalda kunder i Sverige. Bonderite® CC 41/42 konceptet är avsett att ersätta järnfosfatering i små anläggningar. CC 41/42 innebär Cleaner Coater, det vill säga substratet rengörs och beläggs i ett och samma processteg, vilket möjliggör färre processteg. Bonderite® CC 41/42 är som Bonderite® NT-1 en zirkoniumbaserad produkt för multimaterial. Beroende på anläggning finns två alternativ:

undefined

Två olika utförande för förbehandling med Bonderite CC. Observera att DI-skölj inte är obligatoriskt.

Fördelarna mot järnfosfat är klara och tydliga. Kvalitén förbättras avsevärt, produkten genererar endast 1/10 så mycket slam och alla material kan beläggas.

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig säljare i ditt distrikt.