Semisyntetiska skärvätskor

De semisyntetiska skärvätskorna har det bredaste användningsområdet

Bonderite L-MR-emulsionerna är baserade på den kunskap vi har från tvättvätskor, hudvårdsprodukter och skärande bearbetning. Detta innebär låg förbrukning, operatörsvänliga produkter och hög renhetsgrad i maskiner och på detaljer.

Inom semi-syntetiska skärvätskor har vi ett mycket brett utbud med produkter för såväl specialiserad produktion som produkter med mycket brett användsområde.

Kontakta oss för rådgivning och förslag på hur vi kan utveckla er produktion.