ACC - Autophoretic Coating (Aquence)

undefinedACC-processen är en organisk polymer som kemiskt belägger rena stålytor. Det behövs ingen fosfatering eller annat typ av förbehandling innan beläggningen. Processen förbrukar inte heller någon elektricitet för den unika skiktuppbyggnaden.  

Enkelt uttryckt kan processen kallas "kemisk ED-dopp". En konventionell ED-lackeringsline är ofta en 9-12 stegs förbehandlingsprocess med zinkfosfatering, varpefter den elektrolytiska grundlacken läggs på i minst 3 steg. Den konventionella processen kräver stora utrymmen, svår miljöhantering och dyra processkostnader, inte minst för underhåll.

 undefined

Skillanden i line-utförande mellan konventionell process och ACC-processen

Aquence-processen är unik. Processen gör det möjligt att få ett jämn beläggning på stora volymer av tätt hängande eller komplexa detaljer med få processteg och enkel kontroll.


undefinedProcessen innebär överlägsen kanttäckning, till vänster visas ett SEM-foto av kanten på ett rakblad. Som synes är den svarta ACC-täckningen jämn och obruten, ända ut till spetsen på rakbladet. Motståndskraften mot så kallad allmänkorrosion är oöverträffad.

För mer utförlig info om Aquence-processen med skiktuppbyggnad, testresultat, referenskunder, produkter etc. rekommenderas dokumentet "Introduction to Aquence Aug 2008" som ni hittar under Ladda hem

Kontakta oss för att veta mer om hur ACC-processen kan utveckla er produktion.