Övrigt

Hit räknas inhibitorer och additiv såsom oljespräckande produkter, skumdämpare och tillsatsmedel för att skydda mot oönskat angrepp på material. Under denna rubrik hamnar även additiv för olika processer.