Järnfosfatering

Vi erbjuder en bred serie av specialprodukter för ytbehandling av stål, gjutjärn, aluminium och galvaniserade underlag. Kombinerade järnfosfaterings- och avfettningsprodukter för tunna respektive tjocka skikt. Tungmetallfri HMF-fosfatering - ett ekonomiskt alternativ till zinkfosfatering, som bildar skikt på järn, aluminium och zink.

Även ett flertal passiveringsprodukter finns att tillgå för att försluta det erhållna fosfatskiktet.