Sur rengöring

För bortagning av oxider, rost eller kalkrester, erbjuder Metallchemie ett komplett sortiment av sura rengöringsprodukter för de flesta metaller. Hit räknas även produkter för betning.