Skärvätska

Skärvätskor (eller kylvätskor) finns i ett flertal olika utföranden. Skärvätskan väljs utifrån ett antal parametrar, främst beroende på material och operationer. Det är viktigt att ställa rätt krav på skärvätskan. En skärvätska från MetallChemie & Henkel kännetecknas av operatörvänlighet, miljövänlighet, bra ekonomi, hög renhet i maskiner och verktyg samt låg förbrukning, för att nämna några. Bra skärvätskor, ihop med vår kunskap och service, ger Er en trygg partner i MetallChemie. Detta visar inte minst vår digra kundkrets, med allt från bolag på börsens A-lista till små mekaniska verkstäder.   

Filosofi

Innan Ni går vidare till att läsa mer om våra respektive skärvätskor skulle vi vilja berätta vad som gör oss och våra skärvätskor unika. MetallChemie AB och våra Bonderite L-MR-produkter gör det självklart för er att välja oss som leverantör.

1. Produktionssäkerhet

Vårt viktigaste kännetecken som leverantör är den höga produktionssäkerhet som ett samarbete med oss betyder för er som kund. Med lager och analyslaboratorium i Sverige samt välutbildad och engagerad personal kan vi erbjuda er oöverträffad leveranssäkerhet och service.

2. Arbetsmiljö

Vårt samarbete med Henkel, en av världens största aktörer inom kemi, innebär ofantliga kompetensresuser. Varumärken som ingår i Henkel-koncernen är till exempel Barnängen och Schwartskopf. Med den kunskap och de forskningsresurser som ligger till grund för framtagningen av alla Bonderite L-MR-produkter vågar vi påstå att våra produkter leder utvecklingen inom detta område.

3. Utbildning och underhåll

Förmodligen den mest försummade punkten inom svensk industri idag. Vi som leverantör tar ansvar för att utbilda personalen om bland annat förebyggande underhåll, arbetsmiljö och föredragna arbetsrutiner. En engagerad och utbildad personal är fundamentet för en stabil, säker och ekonomisk produktion. 

4. Ekonomi

Det är framför allt två egenskaper hos Bonderite L-MR som gör produkterna ekonomiskt överlägsna. Den första är det låga verktygsslitage som produkterna medför. Den andra är deras otroligt låga förbrukning, upp till 20 % lägre än konkurrerande skärvätskor.

Produktöversikt

Helsyntetiska skärvätskor

Helsyntetiska skärvätskor används företrädesvis vid slipprocesser. Vårt produktsortiment inkluderar ett flertal syntetiska skärvätskor för alla typer av material och operationer. Läs mer om helsyntetiska skärvätskor.

Semisyntetiska skärvätskor

De semisyntetiska skärvätskorna har det bredaste användningsområdet. Bonderite L-MR-emulsionerna är baserade på den kunskap vi har från tvättvätskor, hudvårdsprodukter och skärande bearbetning. Detta innebär låg förbrukning, operatörvänliga produkter och hög renhetsgrad i maskiner och på detaljer. Läs mer om semisyntetiska skärvätskor.

Biocidfria skärvätskor - Nyhet!

Den senaste teknologin inom skärande bearbetning är våra biocidfria Bonderite L-MR-produkter. De finns både som emulsion och syntetiska vätskor. Med endast tre produkter täcker vi 90 % av industrins behov. Våra biocidfria produkter har samma fördelar som vårt standardsortiment men det är ett steg till när det gäller livslängd och arbetsmiljö. Läs mer om biocidria skärvätskor.

Skärolja

För att vara en komplett leverantör har vi även vissa typer av skäroljor då detta krävs. Läs mer om skärolja.

Serviceprodukter

Hit räknar vi produkter för rengöring och underhåll av maskiner och skärvätskor.

Nyhet! Nytt koncept med HD-tillsats för extra krävande bearbetning. Läs mer om våra serviceprodukter för skärvätskor.