Neutral rengöring

Neutrala rengöringsmedel är anpassande för känsliga ytor av stål, gjutjärn, järn och lättmetall. De gör det möjligt att ha både rengörande och korrosionskyddande egenskaper i ett steg.

Dessutom är produkterna väl lämpade för snabb oljeavskiljning ur tvättbaden.Detta innebär lång badlivslängd. Våra produkter är anpassade för applikationer som kräver såväl höga som låga temperaturer och används både som 1-komponent och 2-komponents produkter.