Biocidfria skärvätskor

Bonderite L-MR innebär den senaste teknologin inom skärande bearbetning. Nu lanserar vi på bred front våra biocidfria Bonderite L-MR-produkter. De finns både som semi-syntetiska och syntetiska vätskor. Med endast tre produkter kan vi täcka 90 % av industrins behov!

Våra biocidfria produkter har samma fördelar som vårt standardsortiment men det är nästa steg när det gäller livslängd och arbetsmiljö. Här nedan följer två exempel ur nästa generations skärvätska.

Bonderite L-MR 71-2, Biocidfri skärvätska för allmän bearbetning.

Bonderite L-MR 71-2 är en biocidfri, semisyntetisk skärvätska för allmän bearbetning såsom svarvning, fräsning och borrning et cetera i stål, gjutjärn och aluminium. Som alla Bonderite L-MR®-produkter erbjuder 71-2 oslagbar processekonomi med otroligt låg förbrukning och lågt verktygsslitage. Bonderite L-MR skärvätskor är också kända för att hålla maskiner och tillverkade detaljer mycket rena.

Genom sin kemiska uppbyggnad är Bonderite L-MR 71-2 unikt stabil mot biologiska angrepp såsom bakterier, svamp, jäst och mögel. Detta faktum, ihop med att produkten inte innehåller några formalinspaltande biocider, innebär att såväl koncentrat som emulsion är i det närmaste helt luktlösa.

Bonderite L-MR 77-4, Biocidfri skärvätska - specialisten.

Bonderite L-MR 77-4 är en biocidfri, semisyntetisk skärvätska för speciell bearbetning. På grund av de ypperliga smörjande egenskaperna är Bonderite L-MR 77-4  mycket lämpad för svåra operationer i krävande material, såsom höglegerade stål och speciella aluminiumlegeringar. Denna egenskap innebär kraftig minskat verktygsslitage, upp till 20 %! Som alltid med våra Bonderite L-MR produkter innebär 77-4 lägst förbrukning på marknaden och mycket hög renhetsgrad i maskiner, på verktyg och på bearbetade detaljer.

Vill du veta mer om nästa generations skärvätskor? Ladda ner produkt- och varuinformationsblad eller kontakta oss.